Specyfika sprzęgieł kłowych

Specyfika sprzęgieł kłowych

Na liście mniej typowych sprzęgieł, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, znajduje się także sprzęgło kłowe. Jest ono znane z tego, że przenoszenie momentu ma w jego wypadku miejsce w następstwie zazębiania uzębionych czołowo tarcz, które są dodatkowo dociskane sprężyną.

Co warto wiedzieć?

Sprzęgło kłowe jest łatwe do rozpoznania z uwagi na swoją charakterystyczną budowę. Wzrok przyciągają w jego przypadku dwie tuleje, które tworzą człony – czynny i bierny i zazębiają się. Oczywiście, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych sprzęgieł, także tu możemy mówić o co najmniej kilku ich rodzajach. Na pierwszy plan wysuwają się kłowe sprzęgła sztywne, bez trudu można jednak znaleźć też modele jednokierunkowe, przeciążeniowe oraz rozłączalne. Ważnym kryterium branym pod uwagę podczas zakupu jest również to, które odnosi się do zastosowania sprzęgieł. Możemy zatem mówić zarówno o modelach do klasycznego wykorzystania, jak i o tych, które można montować w maszynach pracujących w szczególnie trudnych warunkach.